สาเหตุคนไม่ชอบการออกออกกำลังกาย

การออกกำลังกายนั้นย่อมดีกับสุขภาพของผู้ออกกำลังกายทุกคนรู้กันเป็นอย่างดีและมีความต้องการในการออกกำลังกายแต่ในทางกลับกันนั้นอาจมีอุปสรรคขัดขวางการออกกำลังกายหลายๆด้านจึงเป็นสาเหตุทำให้ไม่ได้ออกกำลังกายในช่วงเวลาดังกล่าวและอาจมีเหตุผลดังข้อต่อไปนี้ฃ

มีภารกิจประจำวันและไม่มีช่วงระยะเวลาว่างเนื่องจากสังคมในปัจจุบันนี้เป็นสังคมที่มีความเร่งรีบและมีระยะเวลาในการทำงานที่มากขึ้นจนไม่มีระยะเวลาว่างเพื่อมาออกกำลังกายแต่มีกลุ่มบุคคลที่พอจะมีระยะเวลาว่างมาออกกำลังกายในแต่ล่ะวันเพราะบุคคลกลุ่มนี้คิดว่าจะต้องมีการออกกำลังกายเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมทางด้านร่างกายให้แข็งแรงเพื่อที่จะใช้ร่างกายนั้นมาทำงานในแต่ล่ะวันความไม่ชอบต่อการออกกำลังกายถ้าเกิดไม่มีความชื่นชอบในการออกกำลังกายแล้วอย่าฝืนจิตใจตนเองแต่ควรพิจารณาตนเองดูสิว่าชอบทำกิจกรรมอะไรที่สามารถเป็นการใช้พลังงานส่วนเกินออกมาหรือไขมันส่วนเกินของร่างกายพร้อมกับนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันให้บ่อยขึ้นไม่จำเป็นจะต้องออกกำลังกายที่ตนเองไม่มีความชื่นชอบแต่ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่สร้างความสุขในการออกกำลังกายยกตัวอย่างเช่น การปั่นจักรยานเป็นกลุ่ม การเต้นแอโรบิคเป็นต้น

คิดว่าตนเองมีอายุที่เกินวัยในการออกกำลังกายแล้ว ควรมีการปรับแนวทางในการคิดใหม่คือ การที่คิดว่าไม่มีสิ่งใดช้าไปกว่าการออกกำลังกายมีหลักการง่ายๆคือเลือกวิธีการออกกำลังกายให้มีความเหมาะสมกับวัยของตนเองและประเภทของกีฬาที่ควรเล่นคือกีฬาประเภทอะไรแล้วอยู่ในช่วงวัยที่เหมาะสมหรือไม่