สิ่งที่โค้ชควรทำในการเตรียมทีมของกีฬาฟุตบอล

การที่จะเป็นโค้ชได้นั้นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการเตรียมทีมของตนเองเพื่อเป็นการสร้างความพร้อมในการแข่งขันในฤดูกาลถัดไปภารกิจที่โค้ชจะต้องนำไปปฏิบัตินั้นจะต้องมี ทางด้านการใช้ความคิด และการลงมือปฏิบัติสามารถสรุปได้เป็นข้อๆได้ดังนี้

ปัจจัยแรกที่โค้ชเองนั้นจะต้องปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จนั้น ในการเตรียมทีมเพื่อทำการแข่งขันในฤดูกาลถัดไป โดยมีแนวทางดังนี้ เป็นการกำหนดความคิดหรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่มีความมั่นคงในการเตรียมทีมทำการแข่งขันครั้งต่อไปและมีการบริหารทีมที่มีระบบที่มีความชัดเจน การใช้ประสบการณ์ของตนเองนั้นก็ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญเหมือนกันจึงส่งผลให้ผู้เล่นในแต่ล่ะคนเกิดความเชื่อถือในการเป็นโค้ชหรือระบบการเล่นต่างๆได้มากยิ่งขึ้น ความรู้ทางด้านประสบการณ์โดยตรงของโค้ชทั้งด้านการเป็นนักกีฬาอาชีพหรือประสบการณ์ทางด้านการเป็นโค้ชก็ช่วยให้ทีมมีการพัฒนาดียิ่งขึ้นเพื่อนำมาสอดคล้องกับปรัชญาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นปัจจัยที่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากคือมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นภายในทีมเมื่อมีนักกีฬาเข้ามาใหม่แล้วจะต้องให้เล่นเป็นระบบเดียวกันกับแผนที่ได้กำหนดไว้

การหาผู้เล่นที่มีความสามารถที่ดีและมีการพัฒนาในการเล่นที่เร็วขึ้นนั้นย่อมดีกับทีมแน่นอนแต่ถ้าได้นักกีฬาที่ยังต้องมีการพัฒนาอยู่นั้นต้องให้ระยะเวลาในการเล่นอีกมากดังนั้นจึงต้องมีการฝึกที่หนักขึ้นเพื่อจะได้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้การที่ได้นักกีฬามาเข้าร่วมทีมใหม่นั้นจะมีความแตกต่างนักกีฬาที่มีอยู่คือ ลักษณะในการเล่น ความคิดที่มีความแตกต่างเป็นต้นโค้ชจะต้องมีการปรับจูนกันเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควร