สิ่งที่โค้ชควรพิจารณาถึงในการเตรียมความพร้อมของทีมกีฬาฟุตบอล

สิ่งสำคัญในการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาฟุตบอลนั้นคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อมใช่มีความเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมีความพร้อมหรือไม่ที่จะต้องนำมาใช้กับทีมและความพร้อมทางด้านส่วนบุคคล

ปัจจัยที่โค้ชได้ให้ความสำคัญมากนั้นคือเครื่องแต่งกายของนักกีฬาในแต่ล่ะคนเช่น รองเท้าที่ใส่สำหรับการฝึกซ้อมแต่ล่ะช่วงเวลาและรองเท้าที่ใส่สำหรับการแข่งขัน เสื้อผ้าที่ใส่สำหรับการฝึกซ้อมและเสื้อผ้าที่ใส่สำหรับการแข่งขัน รวมถึงถุงเท้าด้วย และสิ่งสำคัญคือความเหมาะสมกับการใช้อุปกรณ์หรือการใส่อุปกรณ์ต่างๆเช่นลักษณะในการเลือกอุปกรณ์มาใช้ระหว่างการฝึกซ้อม ลักษณะเสื้อผ้าที่ใส่ลงทำการแข่งขันมีความเหมาะสมหรือไม่ รวมถึงอุปกรณ์ในการใช้ป้องกันอันตรายต่างๆ เช่นสนับแข้ง ถุงมือผู้รักษาประตูเป็นต้น การเตรียมความพร้อมทางด้านงบประมาณในการใช้ภายในทีมของตนเองการจัดระเบียบควบคุมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และสิ่งสำคัญคือการกำหนดกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ภายในทีมเพื่อได้ปฏิบัติตามและสิ่งอำนวยการทำความสะอาดต่างๆภายในสนามซ้อม

การเตรียมความพร้อมทางด้านการนัดหมายนักกีฬาในแต่ล่ะคนรวมถึงการนัดประชุมกับทางด้านผู้ช่วยโค้ชท่านอื่นๆมาเพื่อหาแนวทางในการจัดตำแหน่งนักกีฬาและผู้เล่นตัวจริงรวมถึงรูปแบบในการฝึกซ้อมต่างๆตัวโค้ชเองจะต้องจัดโปรแกรมต่างๆล่วงหน้าเพื่อให้นักกีฬาได้เตรียมความพร้อมในการเข้าฝึกซ้อม เตรียมพื้นที่ในการฝึกซ้อม อุปกรณ์ต่างที่ใช้ร่วมในการฝึกซ้อม ข้อมูลต่างๆและรูปแบบในการเล่นป็นทีมมาในลักษณะใดถึงจะให้เกิดชัยชนะในการแข่งขันครั้งต่อไป